Osvědčení

Osvědčení

Certifikace hrají klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti, spolehlivosti a výkonu systémů skladování energie v domácnostech.Tyto certifikace považujeme za zásadní faktory při výběru rezidenčních systémů skladování energie na podporu udržitelného a efektivního využívání energie.

IEC 62619: Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) stanovila IEC 62619 jako normu pro požadavky na bezpečnost a výkon sekundárních baterií pro použití v systémech skladování energie z obnovitelných zdrojů.Tato certifikace se zaměřuje na elektrické a mechanické aspekty skladování energie, včetně provozních podmínek, výkonu a ohledu na životní prostředí.Shoda s IEC 62619 prokazuje, že produkt odpovídá globálním bezpečnostním standardům.

cert-1

ISO 50001: I když není specifická pro systémy skladování energie v domácnostech, ISO 50001 je mezinárodně uznávaným standardem pro systémy energetického managementu.Dosažení certifikace ISO 50001 prokazuje závazek společnosti k efektivnímu hospodaření s energií a snižování uhlíkové stopy.Tato certifikace je vyhledávaná výrobci systémů pro skladování energie, protože zdůrazňuje přínos produktu k udržitelnosti.

cert-4
cert-2
cert-3
cert-5